Indykatory

Dzięki Indykatorom możesz przenieść swoją analizę rynkową i strategię transakcyjną na zupełnie nowy poziom.

Narzędzie to umożliwia Ci rozbicie skomplikowanych informacji według ram czasowych, zmian cen i wielu innych czynników. Wskaźniki pozwalają również na szybsze kopiowanie i interpretowanie informacji rynkowych oraz różnorodne konfigurowanie terminala. Dzięki temu szybko uzyskujesz dostęp do informacji, których najbardziej potrzebujesz do optymalizacji własnej strategii transakcyjnej.

Mini Chart

VIEW PDF

Określ rozmiar i pozycję wskaźnika Mini Chart na ekranie głównym MT4. Pozwala to na tworzenie ram czasowych lub wyświetlanie ruchów cen w jednym miejscu, bez konieczności przeskakiwania pomiędzy oknami lub różnymi wykresami MT4.

Pivot Points

VIEW PDF

Użyj wskaźnika Pivot, aby wyświetlić zamknięcie poprzedniego dnia sesji, a także niskie i wysokie punkty zwrotu (Pivot). Dzięki regulacji obliczeń możesz narysować punkty pivota D1 na wykresie H1, a następnie zmienić obliczenie. Można również nakładać na wykres wiele kopii wskaźnika.

Highs And Lows

VIEW PDF

Nasz wskaźnik szczytów i dołków wyświetla historycznie najniższe i najwyższe poziomy. Dodaj kilka kopii wskaźnika do jednego wykresu, aby wyświetlić różne historyczne poziomy. Możesz wybrać dzienny przedział czasowy tak, aby szczyty i dołki odnosiły się do kluczowych godzin transakcyjnych. Możesz nawet skonfigurować powiadomienie, które pojawi się, jeśli cena przekroczy historyczny najniższy lub najwyższy poziom.Renko Bars

VIEW PDF

Wskaźnik Słupków Renko nakłada na wykres MT4/5 Słupki Renko, tworząc zdefiniowane przez użytkownika bloki o różnej długości, czasie trwania i zakresach. W przypadku korzystania z MT4, można użyć tego narzędzia do generowania tradycyjnego widoku offline Renko - bloki pozostaną wtedy tej samej wielkości, ale czas trwania na osi X stanie się zmienny.

Chart Group

VIEW PDF

Wskaźnik grupy wykresów tworzy połączenia między wykresami, co pozwala na automatyczną zmianę symbolu we wszystkich połączonych wykresach. Otwieraj wykresy M5, M15, H1 i D1. Przeprowadzaj dynamiczne zmiany między wieloma otwartymi pozycjami - lub instrumentami CFD. Możesz również synchronizować przedziały czasowe, umożliwiając ustawienie wielu grup wykresów, które nadal będą działać niezależnie.

Symbol Info

VIEW PDF

Symbol Info tworzy okno "przeciągnij i upuść" w interfejsie MT4/5 i wyświetla cenne informacje, takie jak dzienna zmiana procentowa oraz dołek i szczyt dnia w połączeniu z aktualną ceną instrumentu. Możesz wybrać własne wskaźniki i wdrożyć je w różnych przedziałach czasowych, a także użyć wielu kopii wskaźników na wykresie MT4/5.Gravity

VIEW PDF

Wskaźnik Gravity określa obszary wsparcia i oporu, a także ostatnich cen, z kolorami zdefiniowanymi przez użytkownika, które pomagają w rozpoznaniu segmentów słabszej i silniejszej aktywności. Wskaźnik ten można użyć w bieżącym interwale czasowym, używając go dla bieżącej aktywności cen lub określonego przedziału czasowego.

Chart-In-Chart

VIEW PDF

Wskaźnik Chart-in-Chart wyświetla cenę innego instrumentu CFD jako okno w oknie na głównym aktywnym wykresie. Narzędzie to umożliwia nakładanie wielu okien na wykres, aby wyświetlić jednocześnie wiele instrumentów. Narzędzie umożliwia wyświetlenie ruchów cen waluty lub otwarcie tego samego instrumentu w innym oknie w celu dodania średnich kroczących.

Magnifier

VIEW PDF

Użyj wskaźnika Magnifier aby utworzyć skalowalne, przeciągane okno w głównym wykresie MT4/5, które "powiększa" określone słupki, co ostatecznie skraca ramy czasowe tej sekcji. "Lupa" umożliwia zasadniczo zmianę aktualnego wykresu na inny przedział czasowy bez konieczności otwierania nowego wykresu dla tego samego instrumentu.Order History

VIEW PDF

Wskaźnik historii zleceń wyświetla historyczną aktywność handlową w porównaniu z historyczną ceną instrumentu. Tworzy znaczniki wskazujące wyjście i wejście do każdej z historycznych pozycji, a także tworzy zakresy na dole wykresów, które wyświetlają przegląd poprzednich otwartych pozycji - informacje te obejmują symbol na wykresie oraz wszystkie inne rynki.

Freehand Drawing

VIEW PDF

Rysuj bezpośrednio na wykresie, który otwierasz za pomocą narzędzia Freehand Drawing - po prostu przytrzymaj klawisz D i przesuń myszką, to takie proste. Jeśli jesteś szkoleniowcem, wykładowcą, prowadzisz prezentacje i potrzebujesz notatek w czasie rzeczywistym na swoich wykresach, to będzie to idealne narzędzie dla Ciebie.

Bar Changer

VIEW PDF

Za pomocą tego narzędzia możesz wygenerować wykres offline w MT4, który wyświetla zmodyfikowany wykres dotyczący aktualnego wskaźnika. Możesz dostosowanie danych słupka, w tym jego przedziału czasowego. Możesz dzięki temu skupić się na kluczowej części dnia, wykluczając niepotrzebne godziny.Keltner Channel

VIEW PDF

Obserwuj kanały Keltnera we wskaźniku Keltnera. Ustaw wszystkie standardowe parametry, aby obliczyć kanały Keltnera i zmień typ średniej kroczącej. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie w każdym przypadku przełamania przez ceny dolnej lub górnej granicy w czasie rzeczywistym.

Donchian Channel

VIEW PDF

Poza obliczeniami bazowymi wskaźnik ten wykorzystuje również różne warianty - średnia ostatnich N szczytów/dołków. Skonfiguruj wskaźnik w taki sposób, aby powiększyć zakres/procent szczytów-dołków lub mnożnika SD lub ATR. Wyświetl wartości w wyższych ramach czasowych i ustaw powiadomienia, gdy ceny przekraczają szczyty lub dołki Donchiana.

Candle Countdown

VIEW PDF

Dowiedz się dokładnie, kiedy dojdziesz do końca słupka dzięki wskaźnikowi Odliczania Świec - użyj go w bieżącym zakresie czasowym wykresu lub zdefiniowanych przez Ciebie ramach czasowych. Skonfiguruj ten wskaźnik, aby sygnalizował zbliżający się koniec słupka.Trading. Inspired. HANDLUJ TERAZ OTWÓRZ DEMO

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD to instrumenty kompleksowe niosące ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty kapitału ze względu na dźwignię. 66.69% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Capital Markets Ltd. 66.36% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Markets Ltd. Upewnij się, że rozumiesz model działania instrumentów CFD i czy możesz pozwolić sobie na utratę pieniędzy.

The Cyprus Securities and Exchange Commission announces that the authorisation of the Cyprus Investment Firm AFX Capital Markets Ltd (‘the Company’), number 119/10, that operate the website www.stofs.com is suspended in whole. For further details about the suspension click here.
The Financial Conduct Authority has notified AFX Markets Ltd, FRN: 560872 that must close all open trading positions held by it, whether on its own account or on accounts of its clients by no later than 7 August 2019. For further details click here.
HANDLUJ TERAZ OTWÓRZ DEMO