GLOSARIUSZ

OBLIGACJE:

Obligacja to forma pożyczki udostępnianej przez inwestora podmiotowi-emitentowi (zazwyczaj jest to firma lub rząd państwa). Emitent pożycza środki na określony czas ze zmiennym lub stałym oprocentowaniem. Obligacje są wykorzystywane przez firmy, gminy, państwa i suwerenne rządy do pozyskiwania pieniędzy i finansowania różnorodnych projektów i działań. Właścicielem obligacji są pożyczkodawcy.

CFD:

CFD to będący przedmiotem obrotu kontrakt między klientem a brokerem, którzy umawiają się na wymianę różnicy między obecną ceną akcji, waluty, towaru lub indeksu, a ceną na koniec kontraktu.

TOWARY:

Towar jest podstawowym dobrem używanym w handlu, który jest zamienny z innymi towarami tego samego rodzaju; towary są najczęściej wykorzystywane jako podstawa produkcji innych dóbr u usług. Jakość danego towaru może się nieznacznie różnić, ale zasadniczo jest ona jednak jednolita dla wszystkich producentów. W obrocie giełdowym towary muszą również spełniać określone minimalne standardy, znane również jako jakość gatunkowa. Na naszej platformie można obracać: ropą, złotem, srebrem, palladem, kukurydzą, pszenicą, soją, kakao, kawą, bawełną.

WALUTY:

Waluta jest ogólnie przyjętą formą pieniądza, obejmuje monety i banknoty papierowe. Jest ona emitowana przez rząd i znajduje się w obiegu w gospodarce. Waluta, wykorzystywana jako medium wymiany towarów i usług, jest podstawą handlu.

HWM:

High-water mark to najwyższy poziom wartości osiągnięty przez fundusz inwestycyjny lub rachunek. Termin ten jest najczęściej używany w kontekście opłat zarządzających, opartych na wynikach. Zasada high-water mark oznacza, że zarządzający nie pobiera wysokich opłat za słabe wyniki.

INDEKSY:

Indeks jest wskaźnikiem. W przypadku rynków finansowych indeksy giełdowe i obligacje składają się z hipotetycznego portfela papierów wartościowych reprezentujących dany rynek lub jego segment. (Nie można inwestować bezpośrednio w indeks.) Aby jednak ocenić, jak zmienił się indeks w stosunku do poprzedniego dnia, inwestorzy muszą przyjrzeć się kwocie, o którą indeks spadł lub wzrósł, często wyrażonej w procentach. Standard & Poor's 500 jest jednym z najbardziej znanych na świecie indeksów.

DŹWIGNIA FINANSOWA:

Dźwignię finansową używają zarówno spółki jak i inwestorzy. Dźwignia może znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji w aktywo. Inwestycja z dźwignią opiera się na takich instrumentach jak opcje, futures i rachunki z depozytem zabezpieczającym. Firmy mogą użyć dźwigni, aby sfinansować swoje aktywa. Innymi słowy, zamiast emitować akcję w celu podwyższenia kapitału, firmy mogą zdecydować się na finansowanie zadłużeniem w celu podjęcia kroków zwiększających wartość ich akcji.

DŁUGA POZYCJA:

Długa pozycja to kupno akcji, towarów lub walut, gdy oczekuje się, że ich wartość wzrośnie.

ZLECENIA RYNKOWE:

Inwestor składa zlecenie rynkowe poprzez brokera lub inne usługi brokerskie, aby kupić lub sprzedać waluty, towary, obligacje, akcje lub indeksy natychmiastowo i po najlepszej dostępnej w danym momencie cenie. Zlecenie rynkowe gwarantuje natychmiastową realizację i niesie za sobą mniejsze opłaty, ponieważ brokerzy muszą w jego przypadku wykonać minimalną liczbę kroków.

OPŁATA ZA WYNIKI:

Opłata za wyniki to kwota płacona zarządzającemu za zanotowanie zwrotów. Jest ona zazwyczaj obliczana jako procent wygenerowanych zwrotów, zarówno zrealizowanych jak i niezrealizowanych. Jest ona popularna na rynku funduszów hedgingowych i umożliwiła wielu zarządzającym w staniu się jednymi z najbogatszych ludzi na świecie.

AKCJE:

Akcje są jednostkami własności udziałów w spółce lub aktywach finansowych, które zapewniają równy podział wszelkich zysków w formie dywidend. Dwa główne rodzaje akcji to akcje zwykłe i uprzywilejowane. Fizyczne świadectwa depozytowe zostały zastąpione elektronicznym zapisem akcji.

KRÓTKA POZYCJA:

Krótka pozycja to kupno akcji, towarów lub walut, gdy oczekuje się, że ich wartość spadnie.

ZMIENNOŚĆ:

Zakres zmian cen akcji, funduszu, rynku lub indeksu, na podstawie którego można ocenić ryzyko w danym okresie. Im większa zmienność, tym większe ryzyko.

Trading. Inspired. HANDLUJ TERAZ OTWÓRZ DEMO

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD to instrumenty kompleksowe niosące ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty kapitału ze względu na dźwignię. 66.69% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Capital Markets Ltd. 66.36% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Markets Ltd. Upewnij się, że rozumiesz model działania instrumentów CFD i czy możesz pozwolić sobie na utratę pieniędzy.

The Cyprus Securities and Exchange Commission announces that the authorisation of the Cyprus Investment Firm AFX Capital Markets Ltd (‘the Company’), number 119/10, that operate the website www.stofs.com is suspended in whole. For further details about the suspension click here.
The Financial Conduct Authority has notified AFX Markets Ltd, FRN: 560872 that must close all open trading positions held by it, whether on its own account or on accounts of its clients by no later than 7 August 2019. For further details click here.
HANDLUJ TERAZ OTWÓRZ DEMO