PRZEGLĄD RYNKU

Przegląd rynku, wyników i zmian w portfelu

Strategia w marcu 2018 roku osiągnęła pozytywny wynik na poziomie 5.72%, co potwierdziło jej efektywność. Celem INVESTO jest osiągnięcie absolutnej stopy zwrotu bez względu na warunki rynkowe.

Prognozy i strategia

Wysoka zmienność była tematem przewodnim kwietnia. Wydarzenia geopolityczne znów miały duży wpływ na rynki i inwestorów, szczególnie w związku z "wojną handlową" między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz ogromnym napięciem w Syrii między USA i Rosją. Pomimo pewnych zagrożeń globalna gospodarka nadal się rozwija, inflacja rośnie powoli, a w przypadku zarobków notujemy zdrowy wzrost.

Okazje

Wysoce kwalifikowany i doświadczony zespół zarządzających aktywnie zarządza rachunkami, używając podejścia wyceny fundamentalnej. Celem jest wykrycie potencjalnych inwestycji, które w oczach zarządzających są najbardziej atrakcyjne pod kątem generowanie odpowiednich zwrotów. Zarządzane rachunki inwestują w waluty i indeksy w sposób zdywersyfikowany i szukają możliwości zwrotu tam, gdzie tylko się pojawiają.

Zagrożenia

Strategie inwestycyjne obejmują instrumenty pochodne, na które wpływają ryzyka powiązane z instrumentami bazowymi, a także podmiotami emitującymi je. Zazwyczaj instrumenty pochodne niosą za sobą wyższe ryzyko niż bezpośrednie inwestycje.

  • Ten typ inwestycji lepiej pasuje do inwestorów ze średnim współczynnikiem ryzyka/zwrotu oraz inwestujących w dłuższej perspektywie czasowej.
  • Portfel może podlegać okresowym stratom i zmianom.

Ostrzeżenie

Ważne informacje prawne
Przedstawione opinie są prywatnymi poglądami zarządzających w danej chwili i mogą ulec zmianie. Treści te są skierowane tylko do profesjonalnych klientów. Jakiekolwiek ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji przez osoby fizyczne lub prawne bez uprzedniej pisemnej zgody AFX Capital Markets Ltd jest surowo zabronione. AFX Capital Markets Ltd, pod nazwą handlową Quantic, jest autoryzowany i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) z numerem licencji. 119/10 i nr rejestracyjnym 253014. Adresem AFX Capital Markets Ltd jest Gladstonos 116, Kyprianou House, 1 piętro, 3032 Limassol, Cypr. Świadczymy usługi zarządzania portfelem na rzecz pozostałej części UE w ramach transgranicznego systemu paszportowego MiFID. Treść niniejszej broszury służy wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako zachęta lub oferta sprzedaży/zakupu usług oferowanych przez AFX Capital Markets Ltd. Niniejsza broszura nie może być uważana za poradę inwestycyjną, prawną, podatkową lub innego rodzaju. Została ona przygotowana przez doświadczony zespół profesjonalistów AFX Capital Markets Ltd na podstawie informacji dostępnych w czasie pisania raportu. Dokument ten jest postrzegany jako wiarygodny i dokładnie odzwierciedla poglądy naszego zespołu. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i dokładność tych treści. Instrumenty Forex i CFD są instrumentami opartymi na mechanizmie dźwigni finansowej, charakteryzującymi się wysokim stopniem ryzyka i dlatego mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość inwestycji i dochody z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć i istnieje ryzyko braku odzyskania kwoty pierwotnej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją sukcesu w przyszłości. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD to instrumenty kompleksowe niosące ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty kapitału ze względu na dźwignię. 66.69% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Capital Markets Ltd. 66.36% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Markets Ltd. Upewnij się, że rozumiesz model działania instrumentów CFD i czy możesz pozwolić sobie na utratę pieniędzy.

HANDLUJ TERAZ OTWÓRZ DEMO