ZARZĄDZANIE PORTFELEM INVESTO

Quantic to dział zarządzania środkami i portfelami AFX Group, autoryzowany i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CYSEC) z licencją nr 119/10 (CySEC) od 2009.

Dzięki doświadczeniu naszego zespołu zarządzających portfelami, wypracowaliśmy strategię specjalnie dla klientów STO, opartą na Globalnym Makro Quantic. STO jest dumny, że może zaoferować wszystkim inwestorom dostęp do instytucjonalnej wersji Globalnego Makro z dźwignią - strategii INVESTO .

CEL INWESTYCYJNY


INVESTO to skuteczna strategia inwestycyjna Quantic, której celem jest zanotowanie zwrotu bez względu na warunki rynkowe. Stworzyliśmy wyjątkową strategię bazującą na pozytywnych wynikach Global Macro, korzystając z naszej wiedzy instytucjonalnej. Strategia jest skierowana do wszystkich typów klientów. INVESTO opiera się na różnych instrumentach, od walut po futures na indeksy akcyjne, aby dywersyfikować inwestycje między różne klasy aktywów i regularnie przynosić zwroty.
Rynki: Portfel inwestycyjny obejmuje pary walutowe i futures na indeksy akcyjne. Filozofią tej strategii jest notowanie zysków za pomocą zarówno długich jak i krótkich pozycji, na bazie zmieniających się cen aktywów bazowych.
Strategia: Nasza strategia transakcyjna opiera się na dywersyfikacji oraz różnych technikach - dotyczy to zarówno obrotu walutami jak i indeksami. Obejmuje ona skomplikowany zautomatyzowany system oparty na algorytmach ilościowych, który dostarcza różne sygnały stale monitorowane przez nasz zespół zarządzających. W przypadku każdej otwartej pozycji zawsze istnieje ustawiony poziom stop-loss i take profit, obliczony w oparciu o zmienność w danym okresie.
Cel: Celem INVESTO jest zanotowanie bezwzględnego zwrotu, bez użycia żadnego punktu odniesienia do mierzenia wyników.

PROFIL


 • Nazwa portfela: INVESTO
 • Rynki: Waluty i CFD na Indeksy Akcyjne
 • Strategia: Długie-Krótkie Pozycje
 • Dźwignia: Do 40
 • Minimalna Inwestycja: €2500/$2500
 • Data rozpoczęcia: STY 2015
 • Subskrypcja/Wypisanie się: Codziennie
 • Waluty Bazowe: EUR/USD
 • Horyzont Inwestycyjny: 1-3 lata
 • Maksymalna Dopuszczalna Strata: 50% wpłaty
 • Opłaty za zarządzanie: 1.5%
 • Opłata za wyniki: 30% High Watermark
 • Portfel zarządzany przez: CySEC

ANALIZA WYNIKÓW


3 Miesiące:3.32% 6 miesięcy:7.76% OD POCZĄTKU ROKU:7.76% Od stycznia 2015:141.68%

Poniższe wyniki to nie faktyczne wyniki, lecz projekcje rezultatów w przeszłości osiągniętych z dźwignią 4-krotnie wyższą niż faktyczna dźwignia.

MIESIĘCZNE WYNIKI OD STY 2015


MIESIĘCZNE WYNIKI OD STY 2015


ROKSTYLUTMARKWIEMAJCZERLIPSIERWRZEPAŹLISGRUOD POCZĄTKU ROKU
2015 -2.76% -1.84% 13.36% 4.12% 20.08% 7.64% 1.60% -2.44% 1.68% -0.16% 4.2% 5.68% 54.46%
2016 19.80% -5.60% 15.88% 16.24% -2.12% 4.00% -4.96% -6.80% 4.86% 0.48% 11.60% -9.28% 44.30%
20173.52%3.36%-5.64%5.28%2.52%5.48%3.08%4.44%-0.16%1.01%-2.16%0.76%21.84%
2018-5.12%5.73%3.92%0.92%-1.72%4.12%-----7.46%

Roczne wyniki


 • 2015
 • 54.46%
 • 2016
 • 44.30%
 • 2017
 • 21.84%
 • 2018 (YTD)
 • 5.32%

ZALETY


 • Szukanie bezwzględnych zwrotów, aby wygenerować alpha we wszystkich warunkach rynkowych.
 • Wysoki poziom dywersyfikacji, który poprawia wyniki inwestorów.
 • Brak korelacji z tradycyjnymi rynkami w celu ochrony przed stratami.
 • Użycie elastycznej dźwigni i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

ZAGROŻENIA


 • Ten typ inwestycji jest najlepiej dopasowany do inwestorów z średnim współczynnikiem ryzyka/zwrotu oraz prowadzących inwestycje w długim horyzoncie czasowym.
 • Portfel może zanotować okresowe straty i podlegać zmianom cen.
ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Jest to skierowane wyłącznie dla klientów detalicznych. Jakiekolwiek ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji przez osoby fizyczne lub prawne bez uprzedniej pisemnej zgody AFX Capital Markets Ltd jest surowo zabronione. AFX Capital Markets Ltd, pod nazwą handlową Quantic, jest autoryzowany i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) z numerem licencji. 119/10 i nr rejestracyjnym 253014. Adresem AFX Capital Markets Ltd jest Gladstonos 116, Kyprianou House, 1 piętro, 3032 Limassol, Cypr. Świadczymy usługi zarządzania portfelem na rzecz pozostałej części UE w ramach transgranicznego systemu paszportowego MiFID. Treść niniejszej broszury służy wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako zachęta lub oferta sprzedaży/zakupu usług oferowanych przez AFX Capital Markets Ltd. Niniejsza broszura nie może być uważana za poradę inwestycyjną, prawną, podatkową lub innego rodzaju. Została ona przygotowana przez doświadczony zespół profesjonalistów AFX Capital Markets Ltd na podstawie informacji dostępnych w czasie pisania raportu. Dokument ten jest postrzegany jako wiarygodny i dokładnie odzwierciedla poglądy naszego zespołu. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i dokładność tych treści. Instrumenty Forex i CFD są instrumentami opartymi na mechanizmie dźwigni finansowej, charakteryzującymi się wysokim stopniem ryzyka i dlatego mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość inwestycji i dochody z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć i istnieje ryzyko braku odzyskania kwoty pierwotnej inwestycji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją sukcesu w przyszłości. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego.

Handel na Forex i CFD jest obarczony wysokim ryzykiem i może nie być odpowiedni dla wszystkich. Upewnij się że w pełni rozumiesz ryzyko. Możesz ponieść stratę częsci lub całego zainwestowanego kapitału.Możesz ponieść stratę częsci lub całego zainwestowanego kapitału

HANDLUJ TERAZ OTWÓRZ DEMO