ZARZĄDZANIE PORTFELEM INVESTO

Quantic to dział zarządzania środkami i portfelami AFX Group, autoryzowany i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CYSEC) z licencją nr 119/10 (CySEC) od 2009.

Dzięki doświadczeniu naszego zespołu zarządzających portfelami, wypracowaliśmy strategię specjalnie dla klientów STO, opartą na Globalnym Makro Quantic. STO jest dumny, że może zaoferować wszystkim inwestorom dostęp do instytucjonalnej wersji Globalnego Makro z dźwignią - strategii INVESTO .

CEL INWESTYCYJNY


INVESTO to skuteczna strategia inwestycyjna Quantic, której celem jest zanotowanie zwrotu bez względu na warunki rynkowe. Stworzyliśmy wyjątkową strategię bazującą na pozytywnych wynikach Global Macro, korzystając z naszej wiedzy instytucjonalnej. Strategia jest skierowana do wszystkich typów klientów. INVESTO opiera się na różnych instrumentach, od walut po futures na indeksy akcyjne, aby dywersyfikować inwestycje między różne klasy aktywów i regularnie przynosić zwroty.

Cel: Celem INVESTO jest zanotowanie bezwzględnego zwrotu, bez użycia żadnego punktu odniesienia do mierzenia wyników.

PROFIL


 • Nazwa portfela: INVESTO
 • Rynki: Waluty i CFD na Indeksy Akcyjne
 • Strategia: Długie-Krótkie Pozycje
 • Dźwignia: Do 30
 • Minimalna Inwestycja: €2500/$2500
 • Data rozpoczęcia: STY 2015
 • Subskrypcja/Wypisanie się: Codziennie
 • Waluty Bazowe: EUR/USD
 • Horyzont Inwestycyjny: 1-3 lata
 • Maksymalna Dopuszczalna Strata: 50% wpłaty
 • Opłaty za zarządzanie: 1.5%
 • Opłata za wyniki: 30% High Watermark
 • Portfel zarządzany przez: CySEC

STRATEGIA

Nasza strategia transakcyjna opiera się na dywersyfikacji oraz różnych technikach - dotyczy to zarówno obrotu walutami jak i indeksami. Obejmuje ona skomplikowany zautomatyzowany system oparty na algorytmach ilościowych, który dostarcza różne sygnały stale monitorowane przez nasz zespół zarządzających. W przypadku każdej otwartej pozycji zawsze istnieje ustawiony poziom stop-loss i take profit, obliczony w oparciu o zmienność w danym okresie.

Portfel inwestycyjny obejmuje pary walutowe i futures na indeksy akcyjne. Filozofią tej strategii jest notowanie zysków za pomocą zarówno długich jak i krótkich pozycji, na bazie zmieniających się cen aktywów bazowych.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD i FX są produktami lewarowanymi, niosącymi wysokie ryzyko dla swojego kapitału i że w razie potrzeby powinieneś zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Wartość inwestycji i dochód z nich może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a Ty możesz nie odzyskać kwoty pierwotnej inwestycji.

STRUKTURA PORTFELA

EKSPOZYCJA NA INSTRUMENT


Instrument Ekspozycja
EURJPY 24.49%
EURUSD 10.33%
EURSTOXX50 3.76%
GBPUSD 14.15%
U30USD 2.39%
USDJPY 41.92%
Other CFDs 2.96%

PERFORMANCE ANALYSIS

3 Miesiące:3.32% 6 miesięcy:7.76% OD POCZĄTKU ROKU:7.76% Od stycznia 2015:141.68%

Należy pamiętać, że wyniki za okres do września 2017 r. Nie są rzeczywistymi wynikami, ale prognozami wyników osiągniętych przy użyciu dźwigni 4-krotnie wyższej niż rzeczywista dźwignia finansowa. Od października 2017 r. kalkulacje są oparte na rzeczywistych rezultatach i służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.

W odniesieniu do informacji o rezultatach przedstawionych w tabeli i na wykresach proszę zauważyć że wyniki z przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Dodatkowo należy pamiętać, że przyszłe prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników.

MIESIĘCZNE WYNIKI OD STY 2015


Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przyszłe prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników.

MIESIĘCZNE WYNIKI OD STY 2015


Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przyszłe prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników.

ROKSTYLUTMARKWIEMAJCZERLIPSIERWRZEPAŹLISGRUOD POCZĄTKU ROKU
2015 -2.76% -1.84% 13.36% 4.12% 20.08% 7.64% 1.60% -2.44% 1.68% -0.16% 4.2% 5.68% 54.46%
2016 19.80% -5.60% 15.88% 16.24% -2.12% 4.00% -4.96% -6.80% 4.86% 0.48% 11.60% -9.28% 44.30%
2017 3.52% 3.36% -5.64% 5.28% 2.52% 5.48% 3.08% 4.44% -0.16% 1.01% -2.16% 0.76% 21.84%
2018 -5.12% 5.73% 3.92% 0.92% -1.72% 4.12% 3.25% - - - - 11.16%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przyszłe prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników.

Roczne wyniki


 • 2015
 • 54.46%
 • 2016
 • 44.30%
 • 2017
 • 21.84%
 • 2018 (YTD)
 • 11.16%

ZALETY


 • Szukanie bezwzględnych zwrotów, aby wygenerować alpha we wszystkich warunkach rynkowych.
 • Wysoki poziom dywersyfikacji, który poprawia wyniki inwestorów.
 • Brak korelacji z tradycyjnymi rynkami w celu ochrony przed stratami.
 • Użycie elastycznej dźwigni i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

ZAGROŻENIA


 • Ten typ inwestycji jest najlepiej dopasowany do inwestorów z średnim współczynnikiem ryzyka/zwrotu oraz prowadzących inwestycje w długim horyzoncie czasowym.
 • Portfel może zanotować okresowe straty i podlegać zmianom cen.
ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Jest to skierowane wyłącznie dla klientów detalicznych. Jakiekolwiek ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji przez osoby fizyczne lub prawne bez uprzedniej pisemnej zgody AFX Capital Markets Ltd jest surowo zabronione.

Ostrzeżenie o ryzyku: 66,52% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Capital Markets Ltd. 64,84% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Markets Ltd. Upewnij się, że rozumiesz model działania instrumentów CFD i czy możesz pozwolić sobie na utratę pieniędzy. Celem uzyskania więcej informacji na temat ryzyka związanego z instrumentami CFD przeczytaj Ostrzeżenie o ryzyku.

HANDLUJ TERAZ OTWÓRZ DEMO Możesz stracić całość zainwestowanego kapitału