Kalkulatory

Obserwowanie rynków i podejmowanie świadomych, opartych na napływających informacjach decyzji może być złożonym i wymagającym zadaniem.


Kalkulator STO pomoże Ci w interpretacji danych, rozpoznaniu formacji cenowych na rynku, a także trendów i ruchów instrumentów. Użyj Zniesień Fibonacciego, Rozmiaru Transakcji oraz Korelacji, aby obliczyć kluczowe poziomy wsparcia i oporu dla wielu instrumentów.


Kalkulator Fibonacciego

Uważa się, że poziomy Fibonacciego pomagają określić poziomy zmiany ceny pary walutowej. Kluczowe poziomy 38,2%, 50% i 61,8% to najsilniejsze poziomy wsparcia/oporu. Poziomy określonej zmiany ruchu cenowego widoczne są w polach "tendencja zwyżkowa" i "tendencja zniżkowa".

Jak korzystać
W odpowiednich polach wpisz najniższą i najwyższą cenę spodziewanego ruchu cenowego oraz naciśnij "Oblicz". Kalkulator pokaże spodziewane poziomy zmiany trendu dla tej ceny.Deal Size Calculator

Obliczyć optymalną wielkość otwarcia w lotach w zależności od poziomu akceptacji ryzyka. Wybierz instrument/parę walutową, rozmiar rachunku w dolarach, ryzyko w procentach i pipsach, aby ustawić stop lossa i naciśnij przycisk, aby dokonać obliczeń.Correlation Calculator

Użyj wykresu, aby zobaczyć wizualnie powiązania między instrumentami i obliczyć współczynnik korelacji. Wybierz parę instrument handlowy, ramy czasowe i ilość okresów.

- słaby (0 do +/-0,2)
- nisko (od +/-0,2 do 0,4)
- przeciętnie (od +/-0,4 do 0,7)
- wysoka (od +/-0,7 do 0,9)
- Najsilniejsze (od +/-0,9 do 1)

Kalkulator współczynnika korelacji jest przydatnym narzędziem analityczym pomagającym podejmować decyzje handlowe, jeśli korzystasz ze strategii, w oparciu o ryzyko związane z dywersyfikacją i hedgingiem.


Data Ostatniej Aktualizacji Waluty: 11/10/2019

Przelicznik Walut
Oceń Wynik

Powered by STO

Przelicznik Walut STO

Przelicznik walut pozwala na konwersję pomiędzy wieloma różnymi walutami. Wszystko co musisz zrobić, to wpisać kwotę, którą chcesz wymienić, wybrać swoją walutę oraz walutę, na którą chcesz przekonwertować. Na koniec kliknij "Przelicz" w celu przeprowadzenia konwersji po aktualnych cenach rynkowych.

<\> Dodaj do swojej strony

Copy the tools normal size code below:

Copy the tools small size code below:


Margin Calculator
Wykorzystany Margin

Powered by STO

Margin Calculator STO

Margin Calculator pozwala obliczyć, ile marginu jest wymagane w celu zabezpieczenia pozycji, którą chcesz otworzyć. Jest to ważne narzędzie, które pomoże Ci zdecydować, czy należy zmniejszyć wielkość pozycji tak, aby nie przekroczyć Twojego salda. Wystarczy wpisać walutę bazową rachunku, parę walutową, na której chcesz handlować, wielkość dźwigni i rozmiar pozycji a następnie kliknąć w "Przelicz".

<\> Dodaj do swojej strony

Copy the tools normal size code below:

Copy the tools small size code below:


Pip Calculator


Wartość Pipsa

Powered by STO

Pip Calculator STO

Kalkulator pipsów ułatwi Ci obliczanie wartości pipsa przy każdej pozycji w walucie, którą chcesz handlować, dzięki czemu będziesz mógł lepiej zarządzać ryzykiem. Wystarczy podać parę walutową na której handlujesz, walutę bazową rachunku i wielkość pozycji. Następnie kliknij w "Oblicz" i sprawdź jaka jest wartość pipsa.

<\> Dodaj do swojej strony

Copy the tools normal size code below:

Copy the tools small size code below:


Trading. Inspired. HANDLUJ TERAZ OTWÓRZ DEMO

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD to instrumenty kompleksowe niosące ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty kapitału ze względu na dźwignię. 66.69% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Capital Markets Ltd. 66.36% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Markets Ltd. Upewnij się, że rozumiesz model działania instrumentów CFD i czy możesz pozwolić sobie na utratę pieniędzy.

The Cyprus Securities and Exchange Commission announces that the authorisation of the Cyprus Investment Firm AFX Capital Markets Ltd (‘the Company’), number 119/10, that operate the website www.stofs.com is suspended in whole. For further details about the suspension click here.
The Financial Conduct Authority has notified AFX Markets Ltd, FRN: 560872 that must close all open trading positions held by it, whether on its own account or on accounts of its clients by no later than 7 August 2019. For further details click here.
HANDLUJ TERAZ OTWÓRZ DEMO