Tablica inwestora

Uzyskaj dostęp do wykresów cen na żywo, porównania historycznej zmienności, kalkulatora Fibonacciego, Stóp Procentowych USA, kalkulatora wielkości transakcji i kalkulatora korelacji.

Poniżej znajdziesz więcej funkcji, z których możesz skorzystać:

Zmienność historyczna

Zmienność historyczna to wskaźnik pokazujący zmienność ceny. Pokazuje w formie wykresu dynamikę zmian ceny danego instrumentu, która wyrażona jest w procentach. Różnica obliczana jest na podstawie ceny zamknięcia w poprzednim okresie handlowym. Im większa różnica, tym większa zmienność ceny danego instrumentu.

Jak korzystać
W polu "zakres wartości wykresu" wpisz wymagany zakres. “Zakres wartości wykresu" to przedział czasowy, dla którego zostaną obliczone dane. W polu "Okres" wpisz wymagany przedział czasowy. Na przykład, jeśli przedział wartości na wykresie wynosi 14, wykres pokaże historię ruchu ceny w ciągu 14 ostatnich tygodni. W przedziale wartości D1 (day1) wykres pokaże dane, w ramach których każdy krok oznacza 1 dzień.Pivot Point

Punkty Pivota (punkty zwrotu) są dla wybranej pary obliczane automatycznie. Jeśli obecna cena utrzymuje się ponad poziomem Pivota oznacza to,że przeważa tendencja zwyżkowa. Jeśli cena utrzymuje się poniżej poziomu Pivota oznacza to,że przeważa tendecja zniżkowa. Gdy cena osiąga poziomy wsparcia S2 lub S3 oznacza to, że cena pary jest na pozycji oversold i prawdopodobnie wkrótce nastąpi zmiana trendu. Gdy cena osiąga poziomy oporu R2 lub R3 oznacza to, że cena pary jest na pozycji overbought i prawdopodobnie wkrótce nastąpi zmiana trendu.

Jak korzystać
W polu "zakres wartości wykresu" wpisz wymagany zakres i naciśnij "Oblicz". Na wykresie pokażą się poziomy Pivota oraz poziomy wsparcia S i oporu R.Stopa procentowa USA

Podniesienie stóp procentowych w USA prowadzi do umocnienia dolara, a narzędzie to może zostać użyte do przewidzenia sytuacji rynkowej zawczasu, aby podjąć odpowiednią decyzję handlową. Prawdopodobieństwo wynoszące ponad 50% oznacza, że większość uczestników rynkowych zakłada, iż System Rezerwy Federalnej podniesie na najbliższych obradach stopy procentowe o 0.25%. Prawdopodobieństwo wynoszące mniej niż 50% oznacza, że uczestnicy rynkowi nie spodziewają się podniesienia stóp procentowych na najbliższych obradach.

Wiarygodność podwyższenia stopy oprocentowania odbija oczekiwania rynku stosunkowo możliwego wzmacniania monetarnej polityki po wynikach obrad Komitetu do otwartych rynków (FOMC) USA. Wiarygodność rozlicza się na podstawie ceny 30-dziennych futuresów federalnych funduszów (30 - Day Federal Funds Futures), które są dostępne na handlowej giełdzie Chicago.Przegląd rynku Forex

Trading. Inspired. HANDLUJ TERAZ OTWÓRZ DEMO

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD to instrumenty kompleksowe niosące ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty kapitału ze względu na dźwignię. 66.69% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Capital Markets Ltd. 66.36% kont klientów detalicznych traci środki handlując z AFX Markets Ltd. Upewnij się, że rozumiesz model działania instrumentów CFD i czy możesz pozwolić sobie na utratę pieniędzy.

The Cyprus Securities and Exchange Commission announces that the authorisation of the Cyprus Investment Firm AFX Capital Markets Ltd (‘the Company’), number 119/10, that operate the website www.stofs.com is suspended in whole. For further details about the suspension click here.
The Financial Conduct Authority has notified AFX Markets Ltd, FRN: 560872 that must close all open trading positions held by it, whether on its own account or on accounts of its clients by no later than 7 August 2019. For further details click here.
HANDLUJ TERAZ OTWÓRZ DEMO